خرپایی

سازه نگهبان خرپایی یکی از روش‌های متداول گودبرداری در مناطق شهری جهت گودهای با عمق متوسط است. در این روش نیمرخ ­های فولادی، در فواصل معین به دیواره گود، تکیه داده می­ شود. اعضای مایل با تحمل فشار جانبی ناشی از سربار خاک و انتقال آن به زمین، مانع از ریزش دیواره گود می­ شود.

روش اجرای سازه نگهبان خرپایی :

۱.حفر چاه اعضای قائم

همانند اجرای شمع فلزی در روش­ های میخ­کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ)، در روش سازه نگهبان خرپایی نیز، می­ بایست حفر چاه اعضای قائم، قبل از شروع خاکبرداری، انجام گردد. جانمایی این چاه­ها به وسیله نقشه ­برداری و با توجه به نقشه­ های اجرایی انجام می­گردد.
جهت بتن ­ریزی ریشه اعضای قائم، کف این چاه­ها از تراز کف شالوده پایین­ تر می­ باشد.

۲.اجرای اعضای عمودی سازه نگهبان خرپایی

غالباً مقطع اعضای قائم به صورت زوج نیمرخ IPE یا نبشی می­باشد. اعضای قائم را به صورت عمودی در چاه قرار داده و به طور کامل به دیوار می­چسبانند و سپس ریشه شمع فلزی بتن ­ریزی می­گردد.
ریشه شمع فلزی حدود ۲۵ درصد عمق گود بوده و قطر چاه­ها حدود ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر می­باشد.
جهت گیرداری بهتر عضو قائم در بتن ریشه، قطعات نبشی یا ناودانی را به عنوان برش­گیر به عضو قائم جوش می­ دهند.
همان­طور که شمع­های فلزی در روش­های میخ­کوبی، مهارگذاری، مهار متقابل و … می­ بایست به طور کامل به دیواره گود تکیه داده شوند، جهت عملکرد مناسب سازه نگهبان خرپایی نیز عضو قائم باید کاملاً چسبیده به دیوار باشد تا تغییرشکل­ها به حداقل برسد. جهت چسبیدن کامل عضو قائم، پشت آن با مصالح مناسبی که حداقل مقاومت فشاری خاک آن قسمت را دارا باشد، پر می­ شود تا هیچ گونه فضای خالی بین عضو قائم و دیوار باقی نماند.

 

 

3- .اجرای اعضای مایل سازه نگهبان خرپایی

بعد از اجرای اعضای قائم سازه نگهبان خرپایی، می ­بایست اعضای مایل اجرا گردد.
ولی با توجه به وجود خاک، امکان اجرای اعضای مایل نمی­ باشد. بنابراین ابتدا جلوی اعضای عمودی به صورت شیب پایدار خاکبرداری می­ گردد و سپس اعضای مایل نصب می­ گردد.
اعضای مایل در بالا به اعضای قائم جوش می­گردند و در پایین توسط صفحه ستون روی شالوده قرار داده می­ شوند.
جهت یکپارچگی عملکرد سازه نگهبان خرپایی، اعضای مایل به وسیله شناژ با یکدیگر متصل می­ گردند.

 

 

 

۴.تکمیل سازه نگهبان خرپایی و اجرای شبکه فولادی (مش) و بتن پاشی (شاتکریت)

1.بعد از اجرای اعضای قائم و مایل، نوبت به تکمیل سازه نگهبان می­ رسد.
2.در این مرحله اعضای افقی و مورب خرپایی به اعضای قائم و مایل اصلی جوش داده می­ شوند.
3.بعد از نصب اعضای افقی و مورب خرپایی، عملیات خاکبرداری به صورت مرحله­ای انجام می­ گردد و شبکه فولادی (مش) و بتن پاشی (شاتکریت) انجام می­ گردد.

۵.اتصال سازه نگهبان­ های خرپایی به یکدیگر توسط اعضای مهاربندی

در انتهای اجرای سازه نگهبان، جهت:

  • عملکرد مناسب و یکنواخت خرپاها
  • جهت جلوگیری از کمانش خارج از صفحه خرپاها

خرپاهای مجاور توسط اعضای مهاربندی به یکدیگر متصل می­ گردند.

اعضای مهاربندی در اسرع وقت و با پیشرفت عملیات خاکبرداری پس از نصب اعضای قائم و مایل می­ بایست اجرا گردد.