دیافراگمی

یکی از روش های پایدارسازی گود به روش دیواره دیافراگمی (diaphragm wall) صورت می گیرد. دیوارهای دیافراگمی را به صورت پیش ساخته و پس کشیده اجرا می کنند. ابتدا حفر دیواره دیافراگمی را به کمک دستگاه های حفاری ویژه محل دیوار نگهبان انجام می دهند. سپس به طور همزمان محل حفر شده را به منظور جلوگیری از ریزش خاک محل دیواره حفر شده با گل بنتونیت و سیمان پر میکنند. در مرحله بعد قفسه آرماتور های دیوار نگهبان را، که از قبل آن را ساخته و آماده کرده اند، در داخل محلی که حفر شده قرار می دهند. در مرحله آخر بتن ریزی دیوار را انجام می دهند. بتنی که مصرف می شود معمولا بتن با روانی با کارایی بالا می باشد.

مزایای روش دیوار دیافراگمی

از مزایایی که این روش از روش های پایدار سازی گود دارد عبارتند از:
1.  سرعت زیاد کار در هنگام اجرای عملیات
2.  درجه ایمنی بالای کار در هنگام اجرای عملیات
3.  دیوار دیافراگمی هم به عنوان سازه نگهبان گود عمل می کند و هم در حین بهره برداری از آن به عنوان دیوار حایل استفاده می کنند.
4.  دیوار دیافراگمی مخصوصا برای حفاری ها و گود های با طول زیاد مناسب می باشد.

معایب و محدودیت های روش دیوارهای دیافراگمی

علاوه بر مزایایی که اجرای روش دیواره دیافراگمی دارد، این روش از معایب های مختلفی نیز برخوردار است که عبارتند از:
1. در احجام کم، هزینه ی اجرای کار خیلی زیاد می شود، ولی در احجام زیاد هزینه ی کلی کار می تواند از روش¬های ساده¬تر نیز از مقدار کمتری برخوردار باشد.
2. در این روش، دستگاه های حفاری مربوطه در هنگام اجرای عملیات نیاز به فضای کار بیشتری دارد و در صورتی که از نظر فضای دو طرف دیواره دارای محدودیت باشیم، اجرای کار غیر ممکن خواهد بود و یا اینکه عملیات به سختی صورت می¬گیرد.
3. در اجرای این روش دستگاه های حفاری ویژه ای نیاز است.
4. در هنگام اجرای این روش به نیروهای با تخصص بالا برای کار با دستگاه های مورد نظر و سایر موارد در هنگام کار زیاد است.

کاربرد های دیوار دیافراگمی

بیشترین موارد کاربردی که دیوار دیافراگمی دارد به شرح زیر می باشد:

  1. ساخت تونل، ایستگاه های مترو و پارکینگ های طبقاتی زیر زمینی
  2. ساخت یک لایه ناتراوا و آب بندی هسته سد های خاکی
  3. مکان هایی که در آنها نیاز به یک سیستم نگهدارنده بسیار صلب وجود دارد، از این روش استفاده می شود.
  4. استفاده از دیوار دیافراگمی به عنوان دیوار حائل
  5. استفاده از دیوار دیافراگمی در شفت TBM
  6. استفاده از دیوار دیافراگمی در مخازن ذخیره‌ی نفت، آب و .
  7. برای احداث زیر زمین