مهار متقابل

به جهت نگهداری و حفاظت جداره ‌های حاصل از گودبرداری در محیط ‌های شهری از روش مهار متقابل می‌ توان استفاده کرد. روش مهار متقابل براي گود هاي کم‌ عرض بسیار کاربرد دارد. روش پشت ‌بندهای افقی و مایل، نام دیگری است که برای روش مهار متقابل به کار می‌ رود. سازه نگهبان روش متقابل بسیار شبیه سازه نگهبان روش خرپایی می باشد. استفاده از این نوع سازه نگهبان، امروزه کمتر رایج بوده ولی در بعضی موارد خاص بسیار با صرفه ‌تر از سازه خرپایی است.

روش مهار متقابل در سازه نگهبان

  1. در ابتدا در دو طرف گود و در فواصل مشخص و معین چاک ‌هایی حفر می‌ شوند که طول آن‌ ها باید مساوی عمق گود به‌ اضافه‌ ی 0.25 تا 0.35 برابر عمق گود باشد. این میزان عمق اضافه به ‌این‌ علت است که باید فضای اضافی وجود داشته باشد تا انتهاي تحتاني پروفیل‌ هایی كه در چاهك قرار داده می‌ شوند، گيرداري و تثبیت شوند. این چاهک ‌ها باید درست کنار جداره گودبرداری ایجاد شوند.
  2. در مرحله بعد، بعد از محاسبات و نقشه ‌های اجرایی پروفیل ‌های فولادي یا بتنی H يا I شکلی درون اين چاهک ‌ها قرار داده می ‌شود. طول اين پروفیل ‌ها به ‌قدری است که انتهاي فوقاني آن‌ ها تا حدي بالاتر از تراز بالايي گود قرار داشته باشد. این ستون ‌های عمودی در دو طرف محل گودبرداری و دقیقاً رو به روی ‌هم اجرا می ‌شوند.
  3. با استفاده از وسایلی مانند لودر و بیل مکانیکی، خاک‌ برداری ابتدایی تا عمق 2 متر انجام می‌ شود.
  4. در این مرحله، قسمت فوقاني پروفیل ‌ها را با استفاده از خرپاها یا تیرهایی به‌ صورت افقی به هم متصل می‌ کنند تا به استحکام و پایداری هم کمک کنند. این ایجاد استحکام از آن ‌جهت است که پروفیل ‌های فولادی یا بتنی مقابل هم به هم ‌فشار وارد کرده، همدیگر را مهار و از ریزش گود جلوگیری می‌کنند.
  5. در مرحله آخر، کار گودبرداری به ‌تدریج و لایه به لایه انجام می‌ شود.

نکته: باید دقت شود که اگر جنس خاک به ‌گونه ‌ای ریزشی است، ما بین پروفیل‌ های عمودی نیز باید از تیرهای افقی چوبی یا فولادی استفاده نمود.