نیلینگ

یکی از روش های پایدار سازی گود و سازه های نگهبان در برابر رانش خاک، عملیات نیلینگ یا میخ­کوبی می باشد. در این روش با استفاده از خود خاک های دیواره، مانع رانش خاک به داخل گود می شویم.

این روش در طرح های مختلف عمرانی بسیار رایج می باشد. از این جمله این طرح ها عبارتند از:

  1. تثبیت ترانشه های در احداث راه آهن و بزرگراه ها
  2. تثبیت شیب های زمین در برابر رانش احتمالی
  3. پایدار سازی کوله های مجاور پل در زمین های ریزشی
  4. پایدار سازی گود برای ساختمان های بلند در مناطق شهری
  5. پایدار سازی گود ایستگاه های زیرزمینی مترو

مزایای مهاربندی گود به روش نیلینگ چیست؟

اجرای گودهای عمیق در پروژه های مختلف ، به خصوص پروژه های داخل شهر نیاز به شرایط خاص دارد. یکی از مشکلات رایج در اجرای پروژه های شهری بحث اشغال فضا و معارضین و ترافیک ناشی از اجرای عملیات عمرانی در محل پروژه می باشد. به کمک روش نیلینگ می توان فضای کمتری اشغال کرد و در نتیجه  مشکلات ترافیک و به تبع آن مشکلات ناشی از معارضین به حداقل می رسد. علاوه بر این موضوع در مهاربندی به روش نیلینگ یا میخ­کوبی عملیات حفاری و پایدار سازی به صورت همزمان پیش می­رود و موجب افزایش سرعت در پیشرفت پروژه می گردد. همچنین در روش نیلینگ امکان تقویت طرح در حین اجرا فراهم است و می توان اقدامات لازم برای افزایش پایداری را بر اساس نظر مشاور اجرا نمود.
فضایی عملیاتی ای که پس از پایدارسازی گود به روش نیلینگ در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، بیشتر از روش های دیگر پایدارسازی می باشد که باعث افزایش عملکرد در فضای پروژه خواهد شد و در نتیجه منجر به پیشرفت سریع پروژه می گردد.

نکات قابل توجه نیلینگ برای پایدار سازی گود چیست؟

با توجه به اینکه میخ­کوبی باید در زیر سازه های مجاور ملک صورت بگیرد، نیاز به اخذ مجوز از همسایگان پروژه می باشد. علاوه بر این مسئله آلودگی صوتی حین عملیات نیلینگ مسئله قابل توجه دیگر است که لازم است از تجهیزات مناسب برای اپراتورها و حاضرین در محل پروژه تعبیه دید.